მუდმივი მომსახურება

ჩვენი სპეციალისტები  მოახდენენ თქვენი აიტი ინფრასტრუქტურის და სამომხმარებლო ბაზის ანალიზს. რის შემდეგაც ჩამოყალიბდება მომსახურების ჩამონათვალი და შესაბამისი საფასური.

 

  • საოპერაციო სისტემების ინსტალაცია
  • სერვერების ინსტალაცია
  • ვირტუალიზაციის ინსტალაცია
  • პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია
  • მონაცემების აღდგენა
  • ლოკალური და  Wi-Fiქსელების გამართვა
  • საგნების ინტერნეტის (ჭკვიანი სახლის) მოწყობილობების ინსტალაცია
  • Windows Active Directory
  • ელ-ფოსტის სერვერის გამართვა

მუდმივი მომსახურება ითვალისწინებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სერვისების მხარდაჭერას. ჩევნი სპეციალისტები თვეში 15 საათი დისტანციურად  და გადაუდებელ შემთხვევაში ადგილზე ვიზიტით მოგემსახურებიან.