ერთჯერადი მომსახურება

ჩვენი სპეციალისტები შეისწავლიან თქვენს მოთხოვნას და ტექნიკური ამოცანის ჩამოყალიბების შემდეგ წარმოგიდგენთ მომსახურების საფასურს და შესრულების ვადებს

 

  • საოპერაციო სისტემების ინსტალაცია
  • სერვერების ინსტალაცია
  • ვირტუალიზაციის ინსტალაცია
  • პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია
  • მონაცემების აღდგენა
  • ლოკალური და Wi-Fi ქსელების გამართვა
  • საგნების ინტერნეტის (ჭკვიანი სახლის) მოწყობილობების ინსტალაცია
  • Windows Active Directory
  • ელ-ფოსტის სერვერის გამართვა